Računalništvo v oblaku - zgodovina, definicije

icon-print

Kratka zgodovina računalništva v oblaku


Thomas Watson, nekdanji šef IBM, naj bi njega dni izjavil, da je na svetu morda trg za vsega pet računalnikov. Čeprav vira, ki bi to slavno izjavo potrdil, še niso našli, pa je zanimivo, da se izjava, nad katero smo se nekoč bržkone zabavali in je ponazarjala nesmisel napovedovanja prihodnosti pri tako dinamični industriji, kot je računalništvo, vse bolj uresničuje. Seveda, če računalništvo razumemo v njegovi srži, to je v masovni, avtomatizirani obdelavi podatkov. Računalnikov imamo res okoli sebe na kupe, saj skorajda ni sodobne elektronske naprave ali stroja, ki ne bi vseboval bolj ali manj zapletenega procesorja, a vse bolj postajajo le pametni odjemalci za storitve nekje v omrežju, saj sodobne aplikacije zahtevajo zmogljivosti, ki v našem domu ali na dlani preprosto niso mogoče ali smiselne. Dovolj je, da imamo omrežno povezljivost, saj za marsikaj lahko veliko bolje poskrbi Oblak.

Prva ideja o računalništvu v oblaku sega v leto 1960, ko je John McCarthy napovedal, da bo računanje že kmalu urejeno kot javna storitev, podobna storitvenim pisarnam, ki so se tedaj začele pojavljati. Te so lahko po veliko ugodnejših možnostih ponudile storitve, ki jih ni imelo smisla vzpostavljati v prav vsaki organizaciji (npr. fotokopirnica). Ekonomija obsega pač zagotavlja, da bolj specializirani ponudniki lahko vedno zagotavljajo boljšo storitev po ugodnejši ceni, najraje za določeno najemnino. Računalništvo je v teh letih pravzaprav že bilo organizirano kot storitev, ki so jo ponujali računski centri, a so osebni računalniki vse skupaj postavili na glavo in so bili po mnenju marsikoga, predvsem za poslovno rabo, velika zgodovinska napaka. A kaj, ko kaj dosti izbire sploh ni bilo, saj je množična konkurenca, posledica uspešnega kloniranja IBM PC, vsako leto korenito zniževala cene računalniških zmogljivosti na namizju.

Da je ta ideja lahko bila uresničena, je moralo miniti še kar nekaj let. Pri tem je ključno vlogo odigral internet. Nadgradnja spleta na splet 2.0 je pomenila, da internet ni več samo enostranski medij, kjer potujejo informacije od spleta proti uporabniku, ampak se splet lahko uporablja kot informacijska platforma. Tako lahko uporabniki komunicirajo v vseh smereh, prav tako pa lahko zaženejo in uporabljajo različne aplikacije kar preko spletnega brskalnika.

Izoblikovalo se je več slojev storitev v Oblaku. Uporabniki so se najprej srečali s programjem kot storitvijo (SaaS), kjer so lahko uporabljali že narejene aplikacije, vendar prek spletnega brskalnika ali podobnega odjemalca, ki je omogočal dostop na daljavo. Na nižjih slojih pa so se izoblikovale tudi podlage kot storitev (PaaS), ki ponujajo pomoč pri celotnem življenjskem ciklu programov, od razvoja in uporabe do vzdrževanja (ti. "cloudware") in tudi infrastrukture kot storitve (IaaS), predvsem ob pomoči računalniške virtualizacije, ki omogoča dinamično stopnjevanje zmogljivosti z zakupom navideznih strojev po trenutni potrebi.

Na kratko kronološko:

1960-ta - Johh McCarthy:

1966 - Douglas Parkhil:

1990-ta:

2006:

2007:

2010 - Steve Ballmer (Microsoft CEO):

Definicije računalništva v oblaku


Obstaja več definicij za računalništvo v oblaku, ki so si včasih tudi zelo različne, zato je razumljivo, da je enotno definicijo nemogoče najti. Spodaj je navedenih nekaj definicij, ki so bile najdene v različnih virih. Različni viri tudi navajajo, da sam izraz računalništvo v oblaku izhaja iz shematske upodobitve interneta, ki ga pogosto uprizorimo kot oblak.

Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime
Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime (vir: Wikipedia)

Definicij računalništva v oblaku je mnogo:

Iz podanih definicij lahko sklepamo, da je definicija odvisna od konteksta, v katerem se nahaja. Nekatere dajejo poudarek na vidik uporabnika, spet druge na vidik infrastrukture. Ker je na ta način nemogoče priti do kratke in vsesplošne definicije, se bomo pri postavitvi naše definicije osredotočili na takšno, ki pove, kaj pomeni računalništvo v oblaku za mala podjetja.

Računalništvo v oblaku za mala podjetja pomeni skupek internetnih storitev in aplikacij, ki lahko zadostijo vsem njihovim informacijskim potrebam, ne da bi morali skrbeti ali imeli stroške z uvedbo, implementacijo in vzdrževanjem samih sistemov.


icon-main icon-arrow-left icon-arrow-right